Trainingen om meer verbanden te leren zien

Hoe gebruiksvriendelijk het assessment ook is opgezet, je moet wel alle mogelijkheden kunnen zien! De SLB-docenten, coaches en/of intakers krijgen een korte basistraining (een dagdeel), zodat zij succesvol met het instrument kunnen werken. Een korte voorbereiding per gesprek volstaat. Als de student het assessment heeft voltooid, komen de resultaten in beeld inclusief een Autocue gespreksleidraad voor de docent. Over de interpretatie van verschillende scores èn de koppeling van scores uit verschillende dimensies, valt vaak meer te zeggen. Het gaat om verbanden, compensaties en ‘multipliers’. Onze HR deskundige en psychologen verzorgen trainingen waarin we uw docenten en medewerkers helpen meer informatie te halen uit de scores.

Wij bieden ook gesprekstrainingen aan. Hoe breng je iemands sterke en wellicht minder sterke punten naar voren? Iedere sterkte kan immers een zwakte impliceren en iedere zwakte een sterkte. Al onze trainingen zijn maatwerk. 

AutoCue

Een autocue is normaliter een display waarop tekst kan worden weergegeven. Denk aan nieuwslezers van de televisie die via een autocue tekst oplezen met hun blik in de camera. Bij de autocue van StudiePitch gaat het om een uit de scores van de student gegenereerde gespreksleidraad voor de docent. Deze tekst bevat vragen die de docent/coach/intaker aan de betreffende student kan stellen. Als een student laag scoort op een onderdeel, roept dat uiteraard andere vragen op dan als een student juist hoog scoort op dat onderdeel. Ook wordt hier gekeken naar combinaties van scores. Zo zou bijvoorbeeld een slechte verbale denkvaardigheid bij een prima score op non-verbaal logisch redeneren, de vraag kunnen oproepen of iemand de taal wel echt meester is.

Ondersteuning project

Het succes van een methode en de instrumenten die daarbij horen, hangt of staat met de integratie ervan in de bestaande werkwijze. Het gaat dan in de eerste plaats om een goede communicatie met stakeholders: Bestuur, Deans, Directeuren, SLB coaches, docenten, PR en de aspirant-studenten. Wij kunnen u helpen met een handig stappenplan voor de communicatie en de integratie van de nieuwe werkwijze. Iedereen moet op het juiste moment geïnformeerd en of voorbereid zijn op het anders uitvoeren van een taak. Wij hebben gemerkt dat het heel belangrijk is om verwachtingen te managen, het beeld dat bij de stakeholders bestaat over de mogelijkheden van StudiePitch. Ook hier hoeft u het wiel niet uit te vinden. Een assessment implementeren roept wellicht weerstand op. Wij zijn die ook tegengekomen en kunnen u leren om te gaan met weerstand. Ook tussentijdse evaluaties èn een eindevaluatie kunnen bijdragen aan een optimale integratie van de nieuwe methode in de bestaande werkwijze. Wij hebben daar instrumenten voor.

StudiePitch Implementeren

Omdat StudiePitch een natuurlijke gelaagdheid heeft in de assessment structuur en het gangbare proces van het studiekeuzecheck proces volgt kan een hogeschool vrij snel van de voordelen van StudiePitch profiteren. Zo kan er voor gebruik van de stuurinformatie een basis implementatie worden gedaan die gaande weg of in een volgend jaar kan worden uitgebreid met maatwerk voor de verschillende opleidingen.

studiepitch bizzxl logo2017

kennismaken & verbinden
StudiePitch is een product van BizzXL Products BV
Voor meer informatie BizzXL.com