Geschiedenis

Vooruitlopend op de veranderende wetgeving in 2013 Kwaliteit in Verscheidenheid (KIV) is het product StudiePitch ontwikkeld. StudiePitch is erop gericht de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Het product StudiePitch is een co-creatie tussen Saxion AMA Kennistransfer en BizzXL.

Het product StudiePitch is in beginsel ontwikkeld om aankomende studenten een wetenschappelijk verantwoord instrument te bieden (het intake assessment). De uitkomst van het assessment vormt een goede basis voor het gesprek dat de student, voorafgaande aan zijn/haar studiekeuze, met de intaker/begeleider van de betreffende opleiding heeft.

StudiePitch is een software as a service (SAAS) met de inhoudelijke psychodiagnostische expertise van de Hogeschooldocenten en ontwikkeld met geavanceerde moderne communicatietechnologie├źn.

Het huidige product Studiepitch

Inmiddels is StudiePitch uitgegroeid tot een totaalpakket die alle processtappen regelt vanaf de aanmelding, het plannen van een afspraak voor een persoonlijk- of groepsgesprek tot het uitbrengen van een studiekeuzeadvies. Na jarenlange doorontwikkeling, aan de hand van de gewenste processtappen bij de Hogescholen, is StudiePitch nu uitgegroeid tot een ondersteunende tool die binnen elke organisatie past en gekoppeld kan worden aan ieder intern informatiesysteem.

Daar de dienstverlening verder gaat dan het aanbieden van een instrument is StudiePitch B.V. opgericht. Bij StudiePitch B.V. is alle overige dienstverlening die gerelateerd is aan het product StudiePitch ondergebracht.

Overige dienstverlening StudiePitch:
Consultancy
Training en workshops (deskundigheidsbevordering)
Maatwerkassessments

Samenwerken

Saxion AMA (Academie Mens en Arbeid) is al jaren een belangrijke speler in Nederland op het gebied van post HBO opleidingen. Bij het Bureau Psychodiagnostiek wordt al vele jaren (specialistische) psychodiagnostiek bedreven ten behoeve van de Saxion opleidingen HR management, psychodiagnostisch werker en sinds enkele jaren Toegepaste Psychologie. Ook wordt er voor derden gewerkt, onder meer ten behoeve van kinderpsychologisch onderzoek, intelligentie- en begaafdheidsonderzoek, dyslexieonderzoek, loopbaanonderzoek en toelatingsonderzoek voor opleidingen.

Onze moedermaatschappij BizzXL ontwikkelt "state of the art" software op basis van opensource en is aanwezig in verschillende marktsegmenten zoals het onderwijs de zorgsector en het bedrijfsleven. BizzXL levert van consult tot oplossing; met haar pragmatische aanpak begeleidt en adviseert BizzXL in bedrijfs- en personele processen. BizzXL ontwikkelt en levert hierbij concrete oplossingen en applicaties. De werkwijze en applicaties van BizzXL leiden tot verbetering van efficiency en bedrijfsresultaat.

Onze klanten

Daar wij een duurzame relatie aangaan met onze klant streven wij naar een nauwe samenwerking. Hierdoor kunnen we gezamenlijk onze informatietechnologie en content afstemmen op de steeds veranderende omgeving en StudiePitch modulair opbouwen en uitbouwen. De klant heeft hierdoor altijd een innovatief product dat zijn tijd vooruit is in tegenstelling tot de meeste systemen die al snel weer verouderd zijn.

studiepitch bizzxl logo2017

kennismaken & verbinden
StudiePitch is een product van BizzXL Products BV
Voor meer informatie BizzXL.com