• samen

StudiePitch is ontwikkeld om aankomende studenten een wetenschappelijk verantwoord instrument te bieden. De uitkomst van de StudiePitch methode vormt een goede basis voor het studiekeuze gesprek dat de student met de SLB'er van de betreffende opleiding heeft. 

Doorontwikkeling heeft in de afgelopen jaren geleid tot een methode die stuurinformatie genereert en kan worden gebruikt voor beleidsdoeleinden.


100% Studiekeuzecheck

Een wetenschappelijke methode,
ontwikkeld voor en met het hoger onderwijs!

assessments

Reflectie en matching

Studenten helpen nadenken over wat zij willen en waarom en vervolgens met een SLB’er, docent daar een gesprek over hebben.

De SLB’er en student kijken samen of er een match is, of de verwachtingen en wensen in lijn zijn met de opleiding en of de student dit kan.

De assessment onderdelen van de StudiePitch methode helpen om inzage te krijgen in de aansluiting qua beroepsbeeld, persoonlijkheid en capaciteiten. 

StudiePitch beschikt over een snel groeiende bibliotheek van beroepsbeelden.

assessments

Stuurinformatie

SKC-stuurinformatie geeft inzage in het niveau van aankomende studenten binnen een opleiding of instituut.

Met deze informatie is het mogelijk al voor aanvang van het studie jaar een beeld van het kennisniveau van de student te verkrijgen.

De SLB'er kan met deze informatie inschatten welke zaken in de eerste periode van belang zullen zijn. 
Voor bestuurders helpt deze informatie om inzage te krijgen in het gekozen beleid.

assessments

Organizer

De Organizer begeleid het hele proces van de studiekeuzecheck. De student en SLB’er werken efficiënt samen op 1 plek, website.

Er is de mogelijkheid om per opleiding eigen assessments met beroepsbeeld en koppelingen met SLB’ers en studenten te maken, dit zijn belangrijke onderdelen voor een kwalitatief goede studiekeuzecheck.

De Organizer ontlast de ICT, studentregistratie en de administratieve systemen. Deze efficiënte aanpak zorgt dat er personele en ICT besparingen kunnen worden gerealiseerd van 50% of meer.

Betere resultaten met hedendaagse meetmethode

meertalig

Meertalig assessments

Uw studenten komen niet alleen uit Nederland daarom is de website, het resultatenoverzicht, de adviezen en de assessments ook in meerdere talen beschikbaar.

Volgen internationale studenten uw opleiding, dan kunnen de assessments naast het Nederlands ook in het Engels of Duits worden aangeboden of in alle drie de talen zodat tegelijkertijd Nederlandse en Engelse studenten hetzelfde assessment kunnen maken, ieder in zijn eigen taal.

Een visitekaartje

Ontwikkeld met de technologie van vandaag maakt StudiePitch het mogelijk om de aankomend student te ontvangen met die communicatie middelen die de student zelf al gebruikt.

StudiePitch kan gebruikt worden op een PC, tablet, iPad of notebook. Dit geeft de SLB'er de gelegenheid om overal de informatie van een student te kunnen raadplegen.

Mobile Use

 

studiepitch bizzxl logo2017

kennismaken & verbinden
StudiePitch is een product van BizzXL Products BV
Voor meer informatie BizzXL.com